Pravila in pogoji nagradne igre “Vikend oddih v Strunjanu”

I. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Vikend oddih v Strunjanu” sta Terme Krka d.o.o., Novo mesto in Anja Oman s.p., Ljubljana.

II. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 22. 5. 2024 do 28. 5. 2024 do 23.59.

III. Definicije pojmov
Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na portalu maminamaza.si ter dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre.

IV. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolni pogoje – všečka objavo na www.instagram.com/anja_oman/ in jo komentira. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje z enim elektronskim naslovom, s katerim se prijavi na e-novice organizatorja. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi družinski člani. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (med drugim strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov za dostop do interneta).

V. Postopek izbora nagrajenca
Žrebanje bo potekalo 29. 5. 2024. Žrebalo se bo 1 nagrajenca izmed vseh, ki ustrezajo pogojem nagradne igre (zgoraj). Zapisnik žrebanja se hrani pri organizatorju. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni. Osebe, mlajše od 18. let, morajo organizatorju za prevzem nagrade predložiti pisno soglasje, ki ga oblikujejo sami.

VI. Objava nagrajenca
Rezultati nagradne igre bodo objavljeni v objavi in v komentarju na www.instagram.com/anja_oman/. Sodelujoči se strinjajo z javno objavo njihovega imena in priimka, v primeru, da so izžrebani.

VII. Nagrada in njen prevzem
Organizator nagradne igre bo po zaključku vsakega žrebanja izžrebancu podelil nagrado:

2x nočitev za 2 osebi v hotelu Talaso Strunjan Laguna 4*, Strunjan. Nagrada vključuje polpenzion in uporabo notranjega bazena v času bivanja. Nagrado je možno koristiti v željenih prostih terminih po dogovoru z organizatorjem.
Nagrajenec prevzame nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva. Plačilo davka od nagrade nosi organizator. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili.

VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli podjetju Terme Krka d.o.o. in Anja Oman s.p., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, objavijo na Instagram profilu podjetja. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov-1 (Ul RS št. 94/07, 177/20) in zakonom RS 235.1 Federal Act dated on June 19, 1992 on Data Protection« (FADP). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
•             ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
•             davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

Organizator akcije bo hranil in varoval osebne podatke do preklica podpisnika, skladno z določbami Uredbe ter na način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam in bo omogočil obdelavo oz. posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenemu zaposlenemu. Vsi, ki oddajo soglasje za obdelavo osebnih podatkov imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanje nanašajo, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Vse ostale informacije o načinu ravnanja z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na elektronskem naslovu info@maminamaza.si.

IX. Kršitve pravilnika
Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

X. Pritožbe
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinja s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo. Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo obravnaval v zakonsko določenem roku in o rešitvi obvestil udeleženca.

XI. Spremembe pravil in pogojev
Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na www.instagram.com/anja_oman/.

XII. Privolitev sodelujočih
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejmejo vse pogoje v zvezi z akcijo.

Ljubljana, 22. maj 2024