MITI in RESNICE o MATIČNIH CELICAH

Ko sem bila noseča, so bile matične celice in shranjevanje le-teh zelo zelo popularne. Vsi so govorili o tem in vsem se je to zdelo shranjevanje nekaj povsem logičnega in normalnega. Potem pa so se začela pojavljati razna vprašanja, zaokrožili so razni miti in celotna zadeva je dobila nek negativen prizvok. O matičnih celicah sem nekaj malega že napisala v članku “Ah joj no, pa še te matične celice!”, kjer sem zapisala, da so tudi mene tile miti prepričali v to, da celic nisem shranila, a mi vse od takrat ne da miru. Klicala sem več bank, strokovnjakov na področju biokemije in ginekolgov in vprašala sem jih VSEEE o VSEM. Delim z vami. 

ODVZEM

1. Novorojenček v primeru odvzema ne dobi vse potrebne krvi in je prikrajšan za odlično popotnico v svet.

Po porodu se vedno počaka, da popkovnica preneha utripati in šele takrat jo prerežejo. Ko popkovnica preneha utripati je to znak, da je otrok postal samostojen, neodvisen od matere, kar pomeni, da tudi popkovnice (vezi) in krvi, ki je v njej, ne potrebuje več. 

2. Odvzem otrokovih celic slabo vpliva na zadnjo fazo poroda.

Nega in skrb za mamico in njenega otroka je najpomembnejša in potek odvzema ne sme nikoli ogrožati poteka poroda ali zdravja otroka. Odvzem se opravi šele, ko sta mamica in novorojenček varna.  

3. Ali je pri carskem rezu mogoče opraviti odvzem popkovnične krvi in tkiva popkovnice? 

Način poroda ne vpliva na odvzem popkovnične krvi in tkiva popkovnice. Na začetku so kri in tkivo jemali le pri carskem rezu, ker je v tem primeru postopek še enostavnejši. 

4. Babice pri porodu nerade odvzemajo popkovnično kri in jih to še dodatno obremenjuje. 

Vse banke imajo s porodnišnicami sklenjeno nekakšno pogodbo (banka za vsak odvzem plača porodnišnici, v porodnišnicah so na voljo rezervni seti bank za odvzem, osebje je vnaprej seznanjeno s postopkom in določenim setom). Odvzem je enostaven, babice izobražene in do odvzema vedno pride, če le ne pride do kakšnih komplikacij med porodom. Banka Future Health ima še posebej enostaven set za odvzem, kjer so na vseh delih že zalepljene kode seta in babice nimajo nikakršnega dela z izpolnjevanjem in pisanjem.

5. Ali se je potrebno v porodnišnici predčasno pogovoriti o odvzemu in se pozanimati katerega porodničarja boš imel da spozna set za odvzem, kajti rečeno mi je bilo da v porodnišnici jih ne zanimajo privatne firme za odvzem ampak le transfuzija s katero porodnišnica tudi sodeluje?

Odvzeme popkovnične krvi opravljajo v vseh slovenskih porodnišnicah, porodno osebje je usposobljeno za opravljanje odvzemov, predhodna najava pri porodničarju ali babici, ki porod vodi, ni potrebna. Odvzeme opravljajo ne glede na to, ali je kri namenjena za zasebno shranjevanje ali darovanje v javno banko. Ni se še zgodilo, da bi osebje v porodni sobi zavrnilo odvzem popkovnične krvi za zasebno shranjevanje. Osebje sicer lahko zavrne odvzem v primeru, če to predstavlja nevarnost za mamico ali novorojenčka, kar je opredeljeno tudi v izjavi o poučenosti, ki je del pogodbe o shranjevanju popkovnične krvi, ki jo starši sklenejo s ponudnikom zasebnega shranjevanja.

6. Ali lahko v primeru poroda v vodi ravno tako shranim matične celice?

Če izberete porod v vodi, ravno tako lahko odvzamete matične celice. Rojstvo posteljice pa naj se ne bi zgodilo v vodi, saj se tako zmanjša tveganje nepotrebne izgube popkovnične krvi in s tem omogoči, da se matične celice lahko odvzame v primernih pogojih.

7. Kako poteka odvzem popkovnične krvi in tkiva?

Odvzem je varen, neboleč in po rojstvu vašega otroka in posteljice traja le nekaj minut. Ko je popkovina prerezana in povezana, vaš izbrani zdravnik s priborom, ki ste ga prinesli v Setu za odvzem vzorca, očisti popkovino. Za zbiranje popkovnične krvi, se iglo, ki je na vrečki za kri, vstavi v popkovnično veno in v arterije, kjer se s pomočjo gravitacije zbere kri, ki steče v vrečko. Za popkovnično tkivo se uporabi 15 cm popkovine. Oba vzorca se varno spravi v Set, ki ga prevzame pristojni kurir v bolnici.

8. Kdo zbere popkovnično kri in tkivo?

Po pravilih, ki jih je izdala HTA (Human Tissue Authority), morajo biti vse osebe, ki kakorkoli ravnajo s popkovnično krvjo in vzorci tkiv, primerno usposobljene in s primernimi dovoljenji. V primeru, da vaš izbrani zdravnik (porodničar ali babica) ni ustrezno usposobljen oz. nima dovoljenja, vam lahko organiziramo zunanjega zdravstvenega tehnika za odvzem popkovnične krvi in tkiva vašega novorojenčka.

9. Ali sta med odvzemom vzorca mami in otrok v kakršnemkoli tveganju?
Ne. Odvzem vzorca popkovnične krvi in tkiva se opravi po tretjem koraku poroda, ko je zdravnik (oz.babica) prepričan, da ste vi in vaš otrok varna in zdrava. Ko sta posteljica in popkovina pred odvzemom oddvojena, je odvzem varen, neboleč in za vas in vašega otroka popolnoma brez tveganja.

TRANSPORT

1Kako poteka organizacija za prenos seta z vzorcem?

Po uspešnem odvzemu vzorca pokličete Službo za pomoč uporabnikom, na voljo so vam 24 ur dnevno, zato lahko pokličete kadarkoli. Za vas bodo priskrbeli in organizirali zdravniško usposobljenega kurirja, ki bo prevzel vzorec popkovnične krvi in tkiva iz bolnice, ki ste jo izbrali in ga prinesel naravnost v laboratorij. Za zagotavljanje najvišje varnosti za ohranitev tkiva, vam priporočamo, da vzorce skrbno hranite v Setu za odvzem in ga hranite pri sobni temperaturi do prihoda kurirja.

2. V kolikšnem času mora vzorec priti v laboratorij?

Banka mora vzorce obdelati v 72-ih urah od trenutka rojstva. Večina vzorcev iz Evrope se zbere in obdela v manj kot 48-ih urah.

3Če pride do tega da vzorček ni pravočasno dostavljen (vremenske razmere,nesreča, zaprta cesta…) kdo odgovarja, kako je takrat s povrnitvijo stroškov?

Skoraj ni mogoče, da bi do tega prišlo. Če pride, povrnemo denar.

4. Kaj se zgodi, če pride med transportom vzorca do nezgode? Kako je vzorec zavarovan? Ali vrnete denar v primeru take nezgode?

Verjetnost za to je zelo majhna, ampak se v takem primeru seveda stroški povrnejo. Zavarovan je set, kurirska služba, imamo 2 laboratorija (eden je back-up), če so problemi z letali gremo po cesti, lahko tudi policijsko spremstvo, če je to potrebno. 

SHRANJEVANJE 

1. V podjetju future Health vzorec čistite in matične celice oddvojite od krvi. Ali je to dobro? Ali na tak način ne pride do izgub? Ponekod namreč shranjujejo polno kri.

Nekateri shranjujejo polno kri (npr. Biobanka), drugi pa čiste matične celice. Zakaj mi oddvojimo celice? Menimo, da je tako bolj primerno in predvsem bolj zdravo. V primeru shranjevanja polne krvi potrebujemo pred shranjevanjem vzorca več DMSO-ja kot v primeru hrambe očiščenih matičnih celic, saj je v manjši, čisti vzorec potrebno dodati manjši volumen DMSO-ja. DMSO je snov, lahko bi rekli »antifriz«, ki zaščiti celice pred poškodbami med zamrzovanjem (da ne nastanejo kristalčki, ki uničijo celice) je pa seveda tudi toksičen.

2. Kako dejansko vedeti da ta laboratorij deluje po načelih, če nimaš  možnosti ogleda kje je to shranjeno in kako je to varovano?

Same zase govorijo vse akreditacije, ki smo jih pridobili, vsa naša dovoljenja in licence. Gre za podjetje, ki je prisotno po vsem svetu. Če nekaj ne bi štimalo, ne bi recimo dobili dovoljenja Ministrstva za zdravje in JAZMP. Zakonodaja na tem področju je zelo stroga, ta dejavnost sodi v kazensko odgovornost.

3. Kolikšen procent shranjenih celic (vzorcev) je po odmrzovanju neuporaben?

Matične celice v zamrznjeni popkovnični krvi imajo popolnoma ustavljen celični metabolizem in transport. Teoretično lahko tako zamrznjene celice shranjujemo neomejeno dolgo. Za kostni mozeg (ki je prvi in do danes najbolj množično uporabljen vir matičnih celic) je najdaljši čas od zamrznitve in nato odmrznitve uporabnega vzorca 50 let, pri popkovnični krvi je ta čas približno 25 let (popkovnična kri je bila prvič uporabljena za zdravljenje leta 1989, množično pa se shranjuje šele zadnji 10 let in zato je tudi čas od zamrzovanja do odmrzovanja primerljivo manjši). Kvaliteta in s tem “uporabnost” vzorca popkovnične krvi je odvisna v največji meri od kvalitete odvzetega vzorca (torej, kakšno je število celic v vzorcu in kakšna je delež živih celic, kar preverimo ob prejetju vzorca v naš laboratorij), na kar seveda ne moremo vplivati. Na celice pa žal vpliva tudi sam proces zamrzovanja in odmrzovanja (sama dolžina časa, ko so celice globoko zmrznjene pa ne), in sicer se pri zamrzovanju, prav tako pa tudi pri odmrzovanju del celic uniči. Za zdravljenje različnih bolezni je potrebno različno število celic, kar pomeni, da je za določeno bolezen en vzorec neuporaben (npr. vzorci z majhnim številom celic so lahko neprimerni za zdravljenje sistemskih bolezni težjih ljudi, saj je za zdravljenje potrebno določeno število celic na kg teže bolnika), pri drugih boleznih pa se za terapijo shranjen vzorec lahko uporabi (predvsem pri ti. regenerativni medicini). Ravno zaradi vsega naštetega je težko govoriti o konkretnih procentih uporabnih vzorcev, saj se za vsak vzorec posebej za konkretno aplikacijo presoja, ali je vzorec za zdravljenje ustrezen.

4. Ali je možno en vzorec shraniti večkrat?

Zelo malo verjetno je, da bi bil vzorec uporabljen več kot enkrat, saj število matičnih celic v enem vzorcu največkrat zadostuje le za eno zdravljenje. Kljub temu pa je v teku več kliničnih raziskav, s katerimi bodo razvili tehnologije, ki bi omogočili povečanje vzorca. S to tehnologijo bi majhne vzorce povečali na dovolj velike vzorce za zdravljenje, oz. zagotovo toliko, da bi en vzorec lahko uporabili večkrat. 

ZDRAVLJENJE

1. Kaj se zgodi, če bi vzorec popkovnične krvi potrebovali za zdravljenje?

V tem primeru nas pokličete in nam zaupajte podatke o vašem zdravniku in bolnici, kjer se boste zdravili. Mi jih bomo neposredno kontaktirali in organizirali prevoz vaših matičnih celic v posebnem paketu za mrzlo shranjevanje v bolnico. 

2. Za kaj se lahko uporabi popkovnično tkivo?

Popkovnično tkivo je bogat vir mezenhimskih matičnih celic (MSCs). Le-te se lahko uporabijo v regenerativni medicini in za presaditev skupaj s hemopoetskimi matičnimi celicami (HSCs), ki se odvzamejo iz popkovnične krvi. Kombinacija dveh različnih vrst matičnih celic se je pokazala kot velik potencial pri izboljšanju uspešne presaditve. Mezenhimske celice so zelo primerne tudi pri presaditvi organov. V teku je tudi veliko kliničnih preizkusov, ki ugotavljajo potencialno uporabo mezenhimskih matičnih celic v zdravstvene namene. 

3. Ali lahko vzorec uporabijo tudi drugi družinski člani?

Matične celice shranjene za vašega otroka so edinstvene in bodo vedno 100% ujemajoče za vašega otroka. Za sorojence je možnost ujemanja 1 od 4, za starše pa 1 od 12. Ti statistični podatki kažejo skromnejšo sliko od realne, saj so obdelani na podlagi 100% ujemanja. Učinkovito se lahko uporabi matične celice popkovnične krvi z dobro možnostjo ujemanja (67%), tako da je ujemanje z drugimi družinskimi člani še vedno visoko. 

4. Kolikšna je verjetnost, da bo otrok te celice sploh potreboval?

Verjetnost, da bo otrok v svojih najnežnejših letih te celice potreboval, je izredno majhna. Narašča pa s staranjem in tveganjem za nastanek poškodb oz bolezni.

Zdravljenje z matičnimi celicami je zelo resnična možnost tako za presaditev kot za regenerativno medicino. Glede na trenutne razmere se predvideva, da bo na vsakih 200 ljudi eden človek v svojem življenju prejel presaditev matičnih celic. Predvidevajo tudi, da bo imel vsaj 1 od 3 ljudi korist od regenerativne terapije, ki temelji na matičnih celicah. Danes matične celice iz popkovnične krvi predstavljajo del standardnega zdravljenja pri več kot 85-ih različnih boleznih. Zdravljenje z matičnimi celicami je hitro rastoča realnost. Trenutno poteka preko 300 različnih kliničnih raziskav o zdravljenju z matičnimi celicami.

5. Ali je res, da lahko s temi celicami zdravimo le otroka oz. osebo, ki ni težja od 40kg. Ali to drži? Zakaj bi potem shranil celice, če jih moj otrok ne bo mogel uporabiti, ko bo starejši?

Razmerje med številom matičnih celic v vzorcu in težo bolnika je špekulacija. Kadar govorimo o temu moramo biti pozorni na več dejavnikov. Eden izmed najbolj poglavitnih je, za kakšno bolezen oz poškodbo gre. V primeru, da gre za težko sistemsko bolezen, bomo za zdravljenje le-te potrebovali več celic. Ponavadi pa taki bolniki tudi niso dosti težji od teh »40 kg«. V določenih primerih bolezni z MC ne moremo pozdraviti, lahko pa z njimi lajšamo simptome te bolezni in olajšamo bolnikovo življenje. Vedeti je potrebno tudi to, da so vsi izračuni o številu potrebnih celic bolj ali manj določeni za alogensko zdravljenje (kadar donor in prejemnik presadka nista ista oseba). Pri avtolognem zdravljenju, kadar bolnika zdravimo z lastnimi celicami, pa jih potrebujemo vsaj 10x manj. Dobra novica je, da v kliničnih študijah znamo že uspešno pomnoževati matične celice. Verjamemo, da bomo lahko to znanje v roku 5 let aplicirali tudi v splošno medicinsko prakso, kar pomeni, da število matičnih celic ne bo več problematično in bomo lahko en vzorec uporabili tudi za več zdravljenj.

6. Ali je bilo dokazano, da se popkovna kri pri človeku lahko spremeni v vsa tkiva in organe?

Da, pri zdravljenju otrok s prirojenimi genskimi napakami, ki preprečujejo normalno in zdravo dozorevanje živcev, jeter ali srca. Če te otroke zdravijo v zgodnjih otroških letih z zdravimi matičnimi celicami iz popkovne krvi, se te vgradijo v bolno tkivo in popravijo pomanjkljivo funkcijo organov in tkiv. Otroci nato odraščajo v zdrave odrasle. Pri nobeni drugi vrsti matičnih celic, sploh pa ne pri spornih embrionalnih matičnih celicah, tega do sedaj niso dosegli. Obeti za ozdravitev Parkinsonove bolezni, možganske kapi ali Alzheimerjeve bolezni s pomočjo lastnih matičnih celic iz popkovnične krvi so torej že na dosegu roke. Vsaj v poskusih so dosegli pomembne uspehe. 

FINANCE 

 1. Kaj vse je vključeno v ceno?

V ceno je vključeno:

  • Dostava seta za odvzem
  • Odprtje računa in administrativni stroški
  • Prevoz vzorca v naš laboratorij
  • Hramba (20 ali 25 let)
  • Laboratorijski testi (preverimo materino kri ob porodu (krvno prenosljive bolezni?), preštejemo št. MC in preverimo njihovo viabilnost, testiramo, da med odvzemom ni prišlo do okužbe vzorca)

2. Ali lahko po preteku 20 oz 25 let podaljšamo dobo shranjevanja? Če da, kakšno je doplačilo?

Po preteku te dobe se plačuje letno shranjevanje, sklepamo da bo znašalo od 60-75 eur. Odvisno od cene tekočega dušika na trgu.

3. Kakšne ugodnosti ponujate? Popusti?

Če ste v preteklosti pri nas že shranili popkovnično kri in/ali tkivo za enega ali več vaših otrok, vam ponujamo 20 % popust pri vašem prihodnjem odvzemu in shranitvi za kateregakoli člana vaše družine.

Če nas priporočite prijatelju ali sorodniku in le-ta postane naš uporabnik, bo prejel 60 EUR popusta.

V primeru, da plačate vse v enem kosu – 10% popusta.

4. Kaj storiti v primeru, če si kot starši premislimo (po plačilu avansa in sklenitvi pogodbe) ali pa če do hrambe ne pride (zaradi težav pri porodu)?

Če do hrambe ne pride in je set za odvzem cel, nepoškodovan potem vrnemo večino, obdržimo toliko, da pokrijemo administrativne stroške. Poškodovan set – riziko staršev.

5. Kaj se zgodi v primeru slabega delovanja podjetja, oz. v primeru stečaja?

Zavedamo se negotovosti, ki vlada v svetu, zato nudimo matičnih celicam vašega otroka 100% zaščito. Da bi zavarovali vas in vašo družino v malo verjetnem primeru stečaja našega podjetja, smo ustanovili finančno neodvisno hčerinsko podjetje, v katerem je naložen del vašega plačila za hrambnino. Ne glede na to, kaj se zgodi z našim podjetjem, ostane fond varen in vam zagotavlja popolno zaščito vašega vzorca in nadaljnjo nemoteno hrambo.

Upam, da se boste po temle lažje odločili kako in kaj. 

(objava ni sponzorirana, avtorica ni strokovnjakinja za matične celice, na njena vprašanja so odgovorili različni strokovnjaki)

 

Poglej tudi

Komentiraj